Количката е празна

Корпоративната идентичност – ключова за успеха на вашия бизнес

Корпоративна идентичност (англ. corporate id) е онзи комплекс от дадености и представи, обединяващи в едно цяло индивидуалния образ на компанията. Корпоративната идентичност спомага за позиционирането на тази компания, за нейното смислово и визуално открояване от конкурентите ѝ. Формирането на корпоративната идентичност цели компанията да бъде ясно и лесно различима. Проявява се на външно и вътрешно ниво в корпоративната комуникация: вътрешното ниво е насочено към персонала на организацията; външното – към нейното обкръжение (инвеститори, партньори, клиенти, купувачи, доставчици, социални и държавни институти и прочие). Визуално отражение на корпоративната идентичност е т.нар. корпоративен стил, включващ в себе си съвкупност от постоянни текстови, цветови и графични информационни средства, които могат да се възпроизвеждат на всякакви носители. Корпоративният стил се използва при дизайна на стоките или опаковките им, с рекламна цел, както и в диалога на компанията с клиенти и партньори. Носители на фирмения стил са фирмената документация (бланки, пликове, дизайн на електронните писма), визиткитерекламните сувенири, работното облекло, транспортните средства, брандирането на офиса и т.н. 


Корпоративният дизайн, заедно с корпоративната философия, корпоративната култура и корпоративното поведение изграждат цялостната архитектура на корпоративната идентичност. 

Разработването на корпоративната идентичност е изключително важна задача на всички етапи от развитието на компанията, но най-добре е това да стане още в началото, на ранния етап от нейното развитие. Това ще позволи веднага да се започне работа за формиране на уникален имидж и разпространението му сред представителите на целевата аудитория. 

Елементи на корпоративната идентичност са:

1.    Името на организацията

Името трябва да е запомнящо се, да може (по възможност) да се асоциира с предмета на дейност. Може даже да е провокационно или парадоксално, но да предлага умела асоциативност и да прави впечатление. 

2.    Пиар мисия

Кратка формулировка на основата функция и роля, които организацията прави в обществото.  

3.    Пиар послания 

Вербално или визуално обръщение към целевата аудитория, с актуални и дългосрочни като перспектива идеи и обещания към целевата аудитория.

4.    Слоган

Кратко послание, което трябва мигновено да провокира реакция на купувачите. 

5.    Пиар легенда

Правдоподобна или правдива история, която чрез различните канали и комуникационни технологии се разпространява сред целевата аудитория. Чрез нейната привлекателност, образност, вълшебност или достоверност тя оказва влияние върху съзнанието и поведението на целевата аудитория. Целта е да способства за по-лесното и асоциативно запомняне на имиджа на компанията, повишаване на познаваемостта и продажбите ѝ. Препоръчва се в основата на пиар легендата да бъде вграден безспорен факт (а не измислица, както допускат някои), който автоматично да предизвиква доверието на потребителите. Пиар легендата е образна, затова и лесно се запомня и с удоволствие се преразказва.

6.    Фирмен стил – това са лого, запазен шрифт, символика, фирмени бланки, фирмени знамена, значки, шапки и пр. 

7.    Фирмен корпоративен цвят/цветове

Съветваме цветовете да не са повече от три! Добре е всеки цвят да изразява определена емоция и да носи със себе си съобщение за мисията на организацията, нейните послания и позициониране. Да може да се обяснява, лесно да бъде интерпретиран.

8.    Лого

Това е специално създадено и регистрирано отличително символно-графично изображение. Съществена част е от фирмения стил. Основни предписания и препоръки при изготвяне на лого: 

•    Да е с олекотена композиция, без излишни детайли; 

•    Да не се прекалява с количеството цветове;

•    Ориентирането към прекалено модни трендове означава, че след година – две логото ще остарее.

•    Важно е логото да съответства на стандарти, характерни за вашата индустрия.

•    Важно е логото да прави силно впечатление и да се запомня.

•    Препоръчва се да бъде изработено в различни формати (растерен и векторен) и размери, а също така да има и черно-бял вариант.

Кои са пиар символите?

Освен че имат опознавателна функция, пиар символите носят и асоциативно-смислови послания. Всеки един от тях е важен цялостния имидж на фирмата.

•    Корпоративно знаме/герб – знак за открояване, средство за идентификация, използвано от дълбока древност и досега.

•    Корпоративно издание – на хартия или в електронен вид. В него редовно разказваме за себе си и продуктите ни. 

•    Сайт, страничка или канал в социална мрежа – това е лицето на вашата компания в онлайн пространството. 

•    Печатна продукция – всичко, което печатаме на хартия: визитки, фирмени бланки, плакати, пликове, стикери, продуктови опаковки и т.н. Фирмената бланка е един от най-важните елементи на фирмения стил. Тя е и рекламен носител – много често чрез него потенциален клиент или партньор се запознава с нашата фирма. 

•    Сувенирна продукция – препоръчваме да е асоциативно свързана с дейността на организацията. И по възможност да се въздържаме от банални сувенирни клишета.  

•    Униформа за персонала, баджове с имената на служителите.

•    Дизайн на офисите – ако са повече от един офис, наложително е да са оформени в единен стил. 

•    Корпоративна мелодия – особено важи за компаниите с търговски обекти.

•    Лице на компанията – с него ще се асоциира вашата фирма. 

•    Ежегодни отчети на организацията.Корпоративната идентичност влияе на имиджа ни (какво мислим за себе си) и на репутацията (какво мислят за нас другите), на т.нар. паблисити – състоянието на общоизвестност на компанията ни.

Сред главните цели на корпоративната идентичност са: привличане вниманието на нови купувачи към бранда ни, благодарение на оригинално предложената информация, послания, повишаване познаваемостта на бранда и разширяване на целевата ни аудитория (потенциали клиенти). Чрез качествена корпоративна идентичност компанията ви  може да утвърди имиджа си и да увеличи продажбите си. Особено актуално е използването на фирмения стил в социалните мрежи, където трябва да поддържаме максимално добър имидж и да водим активна комуникация с клиенти и приятели на компанията/бранда. 

Подготовката на материалите за корпоративната идентичност не е лесен процес. Платформата на WePrint.bg ви предлага бърза и удобна поръчка на печат онлайн. Така спестявате не само време, но и усилия. Попълвате детайлите по поръчката и качвате дизайна в три бързи стъпки. Ако пък ви трябва съвет или консултация, нашите специалисти са на ваше разположение на +359 886 799 782 или на order@weprint.bg

Публикувано на 27/05/2019