Количката е празна

Сувенирната реклама – всички се радват на подаръци

Сувенирната реклама e цялата онази текстова, графична или каквато и да е друга информация с рекламен характер, която се нанася върху повърхността на сувенирни предмети, предназначени за безплатно разпространение сред представители на целевата аудитория на рекламодателя. Сувенирът е подарък, който носи спомен и демонстрира доброжелателност към клиенти, партньори или служители на компанията.

Какво всъщност представлява сувенирната реклама?

В основата ѝ е сувенирът, с определени функции и потребителски качества. Той се брандира, като върху него се нанася име или лого на компанията. Разпространява се сред предварително определена целева аудитория, върху която трябва да се окаже рекламното въздействие. В резултат на това информация за компанията ще се вижда и ще формира позитивен имидж, доколкото се увеличава атрактивността ѝ сред нейните клиенти и партньори.

Промотирането чрез сувенирна продукция е разновидност на имиджовата реклама. Различните предмети тук действат не само в качеството им на носители на информация, но и като инструмент за въздействие върху аудиторията. Очевидно е, че всякакви вещи със символика са инструмент за създаване на имидж .

Брандирани химикалки от WePrint


КАКВИ ЗАДАЧИ УСПЕШНО РЕШАВА СУВЕНИРНАТА РЕКЛАМА?

Първа задача: Постоянно да е пред очите ни 

Всяка реклама работи за увеличаване разпознаваемостта на бранда, но сувенирите правят това особено ефективно, тъй  като при тях рекламните носители са функционални предмети, използвани в бита. Важно е и това, че за разлика от, например, външната реклама, сувенирната се разпространява сред аудитория, която предварително можем да зададем, доколкото сами решаваме на кого да подаряваме сувенирите, и на кого – не. 

Втора задача: Стимул към действие

Рекламата няма никакъв смисъл, ако в крайна сметка не води до реален контакт на реципиентите ѝ с компанията. Сувенирната продукция в този смисъл е ефективна поради нейното практическо използване. Защото така или иначе името, което е постоянно пред очите ни върху сувенира (стига той да е практичен), напомня за дадена фирма и за това, с какво тя се занимава. Когато човек държи у себе си предмети, които са сувенирна реклама, шансът да се обърне при необходимост към компаниите, обозначени върху тях, сериозно се увеличава.

Трета задача: Да бъдем по-известни

Сувенирната реклама, след като постоянно присъства в бита на нейния притежател, може спонтанно да привлече вниманието и на околните. По такъв начин рекламното послание се разпространява сред повече хора и се повишава общото ниво на известност на бранда/компанията.

Казано с други думи, сувенирната реклама се разпространява под формата на подарък, което само по себе си предизвиква положителна емоция. Сувенирът е преди всичко функционална вещ. Ако рекламното съобщение е разположено върху него стилно и не разваля вида на изделието, то те двете – вещта и рекламата, се възприемат като едно цяло. Изключение от правилото е случаят, когато основа е самата реклама, а сувенирът е някакъв безполезен или зле изработен предмет – тогава той може да предизвика неприятни емоции. Затова правилото е акцентът да е върху полезния, практичен, интересен или красив сувенир, с ненатрапваща и стилно нанесена реклама върху него.

Често се сблъскваме с разбирането за сувенира като за нещо дребно, евтино и неатрактивно. Затова рекламодателите и рекламните агенции са длъжни креативно и отговорно да подхождат към задачата по избора на носителите за сувенирна реклама. Да избереш оптималния носител не е лесно и много често сувенирите, които са предпочетени без предварително проучване интересите на целевите адресати, са банални и скучни. Затова въпросът за избора на сувенира е ключов. Какъв трябва да бъде правилният носител, върху който рекламата да привлича внимание и да създава положително въздействие за повишаване имиджа на компанията или бранда? Вариантите тук са много и изборът зависи от целите на компанията и характеристиките на нейната аудитория.


ОСНОВНИ ВИДОВЕ СУВЕНИРНА РЕКЛАМА

Има най-различни видове сувенири в рекламата, но най-вече това са:

 • полиграфични изделия;
 • сувенири с надписи и/или лого;
 • подаръци за поощряване на служителите.

От друга страна това могат да бъдат:

 • промоционални сувенири, свързани с различни рекламни кампании. Най-вече нескъпи подаръчета, като химикалки, моливи, тефтерчета, значки, ключодържатели, запалки и др.
 • бизнес сувенири за важни клиенти – разнообразни брандирани предмети, като химикалки, тефтери, кейсове за телефони, шапки, тениски, рамки за снимки и т.н.
 • представителни сувенири за партньори. Тук влизат по-луксозни предмети като скъпи химикалки, часовници, аксесоари за телефони и компютри и пр.

Брандирани кейсове от WePrint

Най-ефективни са онези подаръци, които могат да служат поне година (което удължава срока на рекламното послание) или които са практични и с оригинална идея.

За да може подаръкът да е ефективен за целите на рекламата, той трябва да е полезен и качествен. Защото, предмети, които не носят практическа полза, не предават ефективно рекламна информация; впечатленията от качеството на изделието, избрано за рекламен носител, се пренася и върху компанията.

Изборът на сувенира зависи от два основни критерия, свързани с адресатите му: Ако целевата аудитория са партньори на компанията, препоръчва се подаръкът да е с по-високо качество и с делови характер. Когато се избират сувенири за клиенти, добре е те да са с по-универсален характер. Но е важно икономията да не създаде негативен резултат. Защото ако се предпочетат сувенири с ниско качество, те ще увреждат имиджа на компанията. Подаръкът по възможност е добре да бъде логически или тематично съотнесен със сферата на дейност на компанията.


КАК РАБОТИ СУВЕНИРНАТА РЕКЛАМА? 

Подаръкът е сред добрите начини компанията да бъде запомнена. Дали това обаче ще се случи или не, зависи от самия подарък. Колкото е по-оригинален един сувенир, толкова повече впечатления той създава и се помни. Носителят може и да е стандартен, но оформлението му да е необичайно. Баналните, шаблонните предмети обикновено правят тази реклама неефективна. Стремежът трябва да е към ярка оригиналност, в съчетание с добра функционалност.

Сувенирната реклама се характеризира с прицелно въздействие и дълъг срок на действие. Ефективността на сувенирите е в пъти по-висока в сравнение с различни листовки и брошури, които бързо се отправят в коша или потъват сред документите по бюрата. Не трябва да се забравя и за положителната реакция, която възниква когато правим подарък. Още един интересен ефект: Когато се поднася подарък на един човек, свързан с определена компания или марка, това е един вид знак за признанието му като част от тази социална общност. Адресатът се възприема като имащ определена връзка с компанията и по този начин тя конструира отношения с този човек с положителна нота, т.е. с подарък, който дълго ще се ползва и ще носи информация. Представете си, например, брандиран комплект луксозни аксесоари за вино (професионален тирбушон, вакуум помпа, резачка, метални тапи), подарени от винопроизводител на партньор. В този смисъл сувенирът не е само част от рекламата на компанията, но и атрибут на нейния PR, доколкото участва в конструирането на взаимоотношенията с различни групи в таргетираната аудитория.


СУВЕНИРНАТА РЕКЛАМА: ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Недостатъци:

 • Малко пространство за разполагане на рекламна информация – в най-добрия случай това са лого, слоган и/или контактни данни на компанията-рекламодател;
 • Относително високи разходи за изработка и разпространение.

Предимства:

 • Универсалност  за различни аудитории, по различни поводи, както за реклама, така и за PR;
 • Оригиналност – впечатлява, възторгва, засмива;
 • Дълготрайност – ефективността на много видове реклама намалява от това, че тяхното въздействие е кратковременно. Сувенирната реклама е безспорен лидер по време за функциониране. Обикновено срокът й на действие е съпоставим със срока на служба на нейния носител;
 • Постоянно присъствие – този вид реклама влиза в обсега на зрението на човек не веднъж или два пъти, а постоянно и в течение на дълъг период;
 • Гъвкавост – разнообразието на носителите позволява да се сменя размера, формата и функционалността в зависимост от преследваните цели;
 • Адресираност – рекламодателят решава каква група от аудиторията да получи едно или друго послание чрез определен носител. Това позволява построяването на адресна комуникация с различни целеви групи;
 • Укрепва и повишава лоялността на клиентите;
 • Спомага за установяване на индивидуален контакт между компанията и клиента.

Но като главно достойнство може да се смята положителното отношение на потребителите към този вид реклама – всички се радват на подаръци !

Брандирани тефтери и бележници от WePrint

За целите на сувенирната реклама ние предлагаме пълноцветен печат върху богат избор от следните носители:

 

Иновативната платформа на Weprint.bg ви предлага широка гама от сувенирни материали. Само в три лесни и бързи стъпки може да си поръчате желания продукт. Не се притеснявайте, ако имате само идеята, но нямате готов дизайн. Свържете се с нашите специалисти на ☎ +359 886 799 782 или на order@weprint.bg


Публикувано на 16/04/2019