Количката е празна

Визитката – незаменимият аксесоар

Визитката е своеобразна емблема на нашия имидж. С обмяната на визитки започва представянето ни на първа среща, затова тя трябва да съдържа не само вярна и ясна информация, но и да носи послание за нашия делови стил. Визитките са се превърнали в атрибут на бизнес общуването. Те имат своя история, традиции и правила за оформяне, връчване и съхранение. 

Преди години визитните картички (фр. la carte de visite; visite – „посещение“) са били привилегия главно за дипломати, политици или високопоставени чиновници. Но ситуацията вече е променена. Днес визитка може да ви подаде както университетският преподавател, така и стоматологът, фитнес треньорът или мениджърът на хотела, където сте отседнали. Визитката отразява статуса на своя собственик и обикновено предлага информация за имената му, фирмата, която представлява (най-често с лого), контактна информация (офисен адрес, телефонен номер, електронна поща). Препоръчва се визитката да носи минимум необходима информация.

Визитки от WePrint

Видове визитни картички

Атрактивната или семплата привличаща погледа визитка, с цялата необходима информация за контакт, успешно ще  привлече вниманието на вашата клиент или гост. Визитните картички също могат да повишат доверието към вас, тъй като те могат да създадат усещане за професионализъм и легитимност за вашия бизнес. Съществуват три основни вида визитни картички: корпоративни, делови и лични.

Корпоративните визитни картички не съдържат никаква лична информация – само име на компанията, вид дейност, предлагани услуги, адрес, телефон, електронна поща, сайт, лого. На тях понякога се изписва и слоган на компанията, както и карта за улеснено намиране на адреса. Такива визитки се използват само за рекламни цели и биват раздавани по време на различни корпоративни събития.

Деловите визитки предоставят на клиенти и партньори контактна информация. Те съдържат необходимите реквизити за продължаване на контакта: име и фамилия, длъжност, име на компанията, евентуално вида на дейност.

При оформлението на визитките задължително се използват елементи от брандовата идентичност на фирмата – лого, фирмени цветове, шрифт и др.

Деловите визитките по принцип са със строг и опростен дизайн. Понякога дипломати и висши държавни длъжностни лица могат да не публикуват на визитките си адрес. На визитните им картички вместо лого се отпечатва държавният герб.


Полезни съвети:

  1. Изписаната на визитката длъжност трябва да е в достатъчна степен информативна и да отразява сферата на пълномощията на нейния притежател (например не просто заместник директор, а заместник директор по информационната или по социалната политика). 
  2. Деловите визитки на сътрудници в магазини или предприятия от сферата на услугите изпълняват не само информативна, но и рекламна функция. На тях може да се отпечатва лого, девиз или слоган на фирмата или магазина. 
  3. Телефоните на визитката трябва да съдържат кода на града, за предпочитане и кода на страната (особено ако визитките са на чужд език).
  4. Количеството указани телефони говори за солидността на фирмата.
  5. Ако компанията има няколко филиала, на визитките може да се посочат и няколко адреса. Избягвайте този вариант, ако на визитната картичка вече има много текст.

Личните визитни картички се използват за неформално общуване. За такива визитки няма строги правила. Те могат да отразяват индивидуалните предпочитания на собствениците им. Главното е такава визитка да съдържа име, фамилия и телефонен номер на притежателя. По желание се вписва научно звание ли степен, адрес на електронната поща, адреси на личен сайт, профили в социални мрежи и др.

Понякога, макар и рядко, мениджърът или собственикът на голяма компания си поръчва наред с деловата визитка и втора, за неслужебни ситуации. Тя е с опростено съдържание, с имената и длъжността, но, например, без мобилен телефон. При връчване на такава визитка мобилният телефон може да се допише собственоръчно, като с това се подчертае особено разположение и доверие към този, на когото тя бива подавана.  


Къде да си поръчаме визитки? На какво да обърнем внимание?

Като начало е добре да се изясни въпросът за качеството на хартията, на която ще се печатат. Основният критерий е плътността. Хартия с плътност 300 г/м2 са най-подходящи за визитки. Съществуват и различни начини на печат, като за визитки обикновено се използва цифров или офсетен. По-бързо се изготвят тези, които са с дигитален печат. Този начин е по-практичен при неголеми тиражи. Офсетният начин е по-икономичен при тиражи, надхвърлящи 5000 броя. 

Не се стряскайте, ако в печатницата ви попитат: «Как печатаме, 1+0 ли?». Тези обозначения указват количеството цветове на лицевата и обратната страна на визитката: 

«1+0» – върху лицевата страна се нанася информация с един цвят, докато гърбът е чист; 

«4+1» – на лицевата страна се нанася информация с четири цвята, докато гърбът е едноцветен.

Визитни картички от WePrint

Общи правила за оформяне и изработване на визитки

Най-често визитката се поръчва на бял картон. Съветваме ви да е с матова, а не с гланцова повърхност. Изборът на хартия зависи от корпоративния стил на компанията. Добре е хартията да е плътна, за да не се мачка лесно. 

1. Размери 

В България стандартът за размер на визитки е 90 × 50 мм, с 5 мм отстъп от краищата. В редица европейски страни – Италия, Великобритания, Франция, Германия, Холандия, Испания, Швейцария, за стандартен размер се приема 85 × 55 мм. За корпоративни или фирмени визитки е възможен и уголемен размер – 105 × 75 мм. 

2. Цвят

Фонът на деловата визитка не трябва да е цветен. Цветно може да е само логото на компанията, съобразно корпоративните й цветове.

Като най-ефективен ви препоръчваме класическия черно-бял вариант. При него текстът е най-четим, най-лесно се възприема и запомня. Допуска се и цвят, близък до черно-бялата гама, но в никакъв случай червен и кафяв, бял и жълт, син и сив.

Ако компанията ви е с цветно лого трябва внимателно да подберете цвета на фона: не всички цветове са уместни, защото не всички съчетания са допустими. Оформлението на лични, семейни (да, даже и такива има), а също така корпоративни визитки е по-демократично. При тях е допустимо използването на различни цветове на шрифта и фона, а също така картинки, рисунки или фотографии.

3. Шрифт

Не ви съветваме да използвате няколко шрифта. Така информацията няма да се възприеме правилно и ще се наруши стила. Като цяло шрифтовете не трябва да са повече от два. Шрифтът трябва да е лесно четим. Името, като правило, е добре да се изпише с удебелен шрифт, с по-голям размер. Не се препоръчва използване на сложни готически или декоративни шрифтове. Курсивният шрифт също е неуместен, особено когато лицето е с по-рядка или трудно произносима име или фамилия. Рамки и орнаменти не се допускат от деловия етикет.

4. Информацията на визитката включва три основни блока.

Първи – името на лицето, което лесно да се откроява от името на компанията и контактната информация. 

Второ – лого, герб, флаг, т.е. атрибути на фирмения стил на компанията или учреждението.

Трети – контактната информация. Ако върху визитка ще се изписват юридическия адрес на фирмата и нейния фактически адрес, те трябва да са на известно разстояние един от друг. Добре е на визитките, които са на чужд език, да се избягват съкращения (ул., вх., ет., и т.н.)

Името на компанията върху деловите визитки се разполага в центъра, малко по-долу от центъра – името на притежателя, под него – длъжността му; в десния долен ъгъл – контактните данни. Има случаи, когато се препоръчва в левия долен ъгъл да е името на компанията, в десния долен – номера на телефона и е-мейла. Иначе казано, даже в теорията няма единно мнение по тези въпроси.

Класическият вариант е визитката да е с хоризонтално оформление на полетата. Такава визитка се чете по-удобно. Но има визитки (особено на представителите на творчески професии), които са вертикални. 

В нормите на етикета има две противоположни препоръки: за необходимостта визитката да бъде подписвана от нейния притежател и обратното, никога да не се подписва и да не й се слага дата. На практика едва ли ще видите по време на бизнес преговори някой да си подписва визитката, но е интересно да се знае, че в някои страни има и такова правило. Например, в Русия и Украйна има неписано правило по-високопоставени лица да не слагат номера на мобилния си телефон или персонална електронна поща върху визитката си, а на ръка да я вписват в момента на връчването. С този жест се подчертава специално внимание на притежателя на визитката към нейния адресат, един вид знак за лично отношение – „Ето, ще Ви предоставя даже и мобилния си номер за връзка!“.

Визитни картички от WePrint

Въпреки относително малкия си размер, визитката може да бъде от решаващо значение за развитието на вашия бизнес. Тъй като често връчваме визитните картички на потенциални клиенти, те се превръщат във вашата персонализирана форма на маркетинг. 

Всичко, което правим днес в бизнеса може да бъде извършено в дигиталното пространство – изпращане на поща, подписване на договори, работа от дистанция, провеждане на срещи и конференции. Визитната картичка е едното нещо, което дигитализацията няма скоро да замени напълно.

Платформата на Weprint.bg ви предлага иновативен начин за поръчка на желаната визитна картичка, с лесно уточнение на важните детайли в три бързи стъпки. Ако пък нямате изготвен дизайн, може да се свържете с нашите специалисти на ☎ +359 886 799 782 или на order@weprint.bg 


Публикувано на 15/04/2019